Tips voor veilig grasmaaien

Houd voor uw eigen veiligheid alle vier de wielen aan de grond en let op waar u loopt zodat u niet de controle over de grasmaaier verliest. Houd de stuurboom stevig vast en loop in rustig tempo, nooit hard, met de grasmaaier. Wees voorzichtig als u een oppervlak maait waar bomen of perken instaan. Duw nooit met uw voet tegen de maaier als hij vast zit; gebruik alleen de stuurboom om de maaier te hanteren.

Hellingen

Maai een helling altijd dwars, niet van boven naar beneden. Maai geen steile hellingen (met een stijgingspercentage van meer dan 20°), en wees voorzichtig als u van richting verandert. Als u een helling maait met nat of vochtig gras kunt u uitglijden en de macht over de maaier verliezen.

Obstakels

Maai langs grote obstakels, zoals een hek of een muur, met de zijkant van de maaier. Laat de aandrijfkoppelingshendel los om de aandrijving te ontkoppelen wanneer u rond een boom of een ander obstakel maait. In zulke gevallen kunt u de maaier beter sturen als u hem duwt. Wees voorzichtig als u over ingegraven obstakels heen maait, zoals sproeikoppen, tegels, boorders, enz. Maai nooit over dingen heen die boven het maaiveld uitsteken.

Als het mes iets heeft geraakt of als de maaier begint te trillen, zet dan de motor onmiddellijk af en controleer of er iets is beschadigd. Een obstakel kan het mes beschadigen, de krukas buigen en/of het maaidek of andere onderdelen breken. Trilling duidt meestal op een ernstig mankement.

Gravel en losse voorwerpen

Gravel, grind en ander materiaal voor het aanleggen van tuinen kan door de maaier worden opgepikt en meters ver weggeslingerd worden met voldoende kracht om ernstig lichamelijk letsel of materiële schade te veroorzaken. De beste manier om mogelijk letsel door weggeslingerde voorwerpen te voorkomen is door de meskoppelingshendel los te laten, zodat het mes stilvalt voordat u op terrein komt waarop gravel, grind of ander los materiaal ligt.